طراحی و ساخت انواع استند محصول

كانون طراحان اطلس با تمامي توانمندي هاي خود در اين زمينه و همچنين بررسي ميدان شرايط عرضه كالا ، شيوه توزيع ، حجم و تعداد آن ، رفتار فروشنده و ده ها نكته ديگر مي تواند راه كاري فراگير براي دست يافتن شما به آنچه مي خواهيد را فراهم آورد . و شما را با يك استند محصول و يك ايده مناسب با طراحي جذابو قالب تغيير براي مدت زمان هاي تعيين شده ياري نمايد .

طراحي و ساخت كيوسك هاي اطلاع رساني
طراحي و ساخت انواع كانتر هاي سمپينگ
طراحي استندهاي خاص و ويژه براي نمايش كالا